Infomation

[Videographic] Mất 1000 năm để 1 chai nhựa phân hủy

Ứng dụng giao đồ ăn nhấn chìm Trung Quốc trong biển nhựa'Ống hút nhựa' có sức tàn phá nhân loại đến thế nào?7 Lý do bạn bên ngừng sử dụng Ống hút nhựa Chai nhựa, ống hút nhựa, ly nhựa v.v... là những mặt hàng tiêu dùng quá quen thuộc đối với mỗi chúng ta.… Continue reading [Videographic] Mất 1000 năm để 1 chai nhựa phân hủy