Infomation

[Videographic] Mất 1000 năm để 1 chai nhựa phân hủy

Ứng dụng giao đồ ăn nhấn chìm Trung Quốc trong biển nhựa
‘Ống hút nhựa’ có sức tàn phá nhân loại đến thế nào?
7 Lý do bạn bên ngừng sử dụng Ống hút nhựa

Chai nhựa, ống hút nhựa, ly nhựa v.v… là những mặt hàng tiêu dùng quá quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Có bao giờ bạn tự hỏi một chai nhựa được sinh ra từ đâu và dòng đời của nó có ảnh hưởng đến môi trường như thế nào nếu như không được tái chế.

Và ai là người quyết định “dòng đời” của các chai nhựa?

Video source: https://www.youtube.com/watch?v=N4Ffm52QVkU

1 thought on “[Videographic] Mất 1000 năm để 1 chai nhựa phân hủy”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.