Infomation

😰 😰 HÀNH TINH XANH SẼ KHÔNG CÒN NỮA!😰 😰

Theo nghiên cứu mới đây từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) do biến đổi khí hậu, bề mặt đại dương sẽ đổi màu vào cuối thế kỷ 21, làm cho ‘hành tinh xanh’ của chúng ta sẽ thay đổi rõ rệt.

Chỉ 80 năm nữa thôi, có lẽ trái đất của chúng ta sẽ không còn được gọi là ‘hành tinh xanh’ nữa…

Bạn thật sự “thấy” điều gì ở những hình ảnh bên dưới?

#save_the_nature #save_the_people #save_us

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.