Action, Infomation

✊✊NHỮNG “ANH HÙNG” CỦA ĐỊA CẦU!✊✊

Môi trường đang bị phá hủy bởi rác thải, vật liệu không phân hủy.
Tất cả các rác thải không phân hủy, một số thì chôn, nhưng đa phần bị tống ra ngoài biển. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái đại dương, nguồn nước sạch, không khí, đất,… Vậy mà vẫn còn một số người vẫn thản nhiên quăng rác không đúng nơi qui định.

Thế nhưng Nuseir Yassin đã chứng minh, sự thật là vẫn còn rất nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều quốc gia đang nỗ lực cải thiện và khắc phục hậu quả nghiêm trọng của môi trường.

“Đừng bao giờ nghi ngờ một nhóm nhỏ công dân thấu đáo, cam kết có thể thay đổi thế giới. Quả thật đó là điều duy nhất có thể!” (Margaret Mead)

Một video ý nghĩa tuyệt vời. Mời bạn cùng xem!

Nguồn: NASDAILY.COM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.