Uncategorized

💔’Ống hút nhựa’ có sức tàn phá nhân loại đến thế nào?💔

Ống hút nhựa được xem là một trong những rác thải phổ biến đứng đầu, xếp thứ 6 trong các loại rác không thể phân huỷ. Theo con số thống kê, người Mỹ thải ra 500 triệu ống hút nhựa mỗi ngày. Số lượng này đủ để rải đều khắp quả địa cầu đến hai… Continue reading 💔’Ống hút nhựa’ có sức tàn phá nhân loại đến thế nào?💔