Uncategorized

Nghiên cứu: Hầu hết muối biển đều bị nhiễm vi hạt nhựa

Các mẫu muối từ 8 quốc gia khác nhau đã cho thấy rõ hơn mức độ ô nhiễm vi hạt nhựa trên các đại dương. Con người hẳn là một loài đặc biệt. Chúng ta không chỉ tìm ra cách chế tạo thứ khó phân hủy như nhựa, mà còn quyết định dùng nó làm… Continue reading Nghiên cứu: Hầu hết muối biển đều bị nhiễm vi hạt nhựa