Infomation, Life

Quần áo làm từ quả dứa và dừa!

Trong tương lai, quần áo của chúng ta có thể làm từ quả dứa và dừa.
Điều đó thật tuyệt, như vậy sẽ tiết kiệm được cá nguồn tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên nữa!
——
Source: National Geographic
Vietsub: SAVE US CO

🌿SAVE US CO – Chuyên cung cấp các giải pháp tiêu dùng xanh🌿

==Tìm hiểu thêm về chúng tôi qua==
🌐Website: https://saveusco.com/
🎥Youtube: http://bit.do/youtube-saveusco
📸Instagram: https://www.instagram.com/save_us_co/

#livegreen #sống_xanh #saveus #savethenature #bảo_vệ_môi_trường#yêu_thiên_nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.