Life

Quốc gia sạch sẽ

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng Tôi mới dự một hội thảo đông người tại Hà Nội. Trên bàn trước mặt mỗi đại biểu có một chai nhựa đựng nước mà mỗi người chỉ uống một hai ngụm nhỏ. Tất cả sẽ trở về các bãi chứa rác của thành phố và… Continue reading Quốc gia sạch sẽ