Action, Infomation

LEGO chuyển sang dùng nhựa thực vật để sản xuất đồ chơi trước năm 2030

LEGO sẽ hoàn toàn chuyển sang sản xuất đổi mới và sinh thái với nhựa sinh học vào đầu năm 2030. LEGO muốn thay đổi vật liệu mà họ sử dụng để làm những viên gạch đồ chơi có thương hiệu được trẻ em trên toàn thế giới yêu thích. Công ty hiện đang sử… Continue reading LEGO chuyển sang dùng nhựa thực vật để sản xuất đồ chơi trước năm 2030