Action, Infomation

Sống xanh mỗi ngày cùng SAVE US CO (P2)

Sống xanh mỗi ngày cùng SAVE US CO (P1) Sử dụng và bảo quản các thiết bị như điện thoại, máy tính…một cách thật cẩn thận. Việc thay mới các thiết bị này là nguồn phát sinh rác thải điện tử kèm theo các chất hữu cơ có hại cho môi trường. Chỉ nên thay… Continue reading Sống xanh mỗi ngày cùng SAVE US CO (P2)