Infomation

Nghiên cứu mới cho thấy nhân loại đang hủy hoại Trái Đất với tốc độ khủng khiếp

Những thống kê mới nhất cho thấy nhân loại đang tự hủy hoại tương lai của chính giống loài mình. Trong một nỗ lực toàn diện nhất được thực hiện cho đến nay dưới sự bảo trợ của Nền tảng chính sách khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và hệ sinh… Continue reading Nghiên cứu mới cho thấy nhân loại đang hủy hoại Trái Đất với tốc độ khủng khiếp