Action, Infomation

Công ty “Rau quả xấu xí” khởi nghiệp từ thức ăn thừa bỏ đi

Vào năm 2011, khi đang học đại học năm thứ nhất tại Maryland, Ben Simon đã nhìn thấy rất nhiều thức ăn bị vứt đi trong thùng rác căng tin của trường đại học. “Tôi cảm thấy bị sốc khi ai đó mua một chiếc bánh sandwich đầy nhân, chỉ ăn có một nửa và… Continue reading Công ty “Rau quả xấu xí” khởi nghiệp từ thức ăn thừa bỏ đi