Infomation, Life

Granby Workshop làm gốm từ vật liệu công nghiệp thừa

Granby Workshop tại Liverpool đã tạo ra bộ sản phẩm đồ dùng nhà bếp từ phần đất sét thừa trong công nghiệp đã qua sử dụng, những thứ sẵn sàng bị đem đến bãi rác. Bao gồm nhiều đĩa, tô, tách lớn nhỏ, bộ đồ bếp nằm trong bộ sưu tập của Granby Workshop. Họ… Continue reading Granby Workshop làm gốm từ vật liệu công nghiệp thừa