Infomation

Bhutan là quốc gia duy nhất có mức khí thải carbon âm

Gần như tất cả các nước trên thế giới có chỉ số carbon dương - tức là tổng lượng khí nhà kính thải ra lớn hơn lượng khí hấp thụ vào. Với xu hướng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, các quốc gia trên thế giới đang buộc phải tìm cách đưa lượng… Continue reading Bhutan là quốc gia duy nhất có mức khí thải carbon âm