Action, Life

9 vị đầu bếp thế giới giải thích cách họ giảm rác thải cho nhà hàng

Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện các căn bếp vốn là nơi thải nhiều rác. Những vị đầu bếp này đang cố gắng trả lời cho câu hỏi đó bằng một vài giải pháp vô cùng sáng tạo. Chúng tôi đã nhờ 9 vị đầu bếp này giải thích qua email về… Continue reading 9 vị đầu bếp thế giới giải thích cách họ giảm rác thải cho nhà hàng