Uncategorized

Học sinh lớp 9 sáng chế máy sục khí chạy bằng năng lượng gió

Với mong muốn tiết kiệm chi phí cho người nuôi trồng thủy sản, nhóm học sinh Trường THCS Chu Văn An (thành phố Hải Phòng) đã sáng chế ra máy sục khí chạy bằng năng lượng gió và pin mặt trời. Máy sục bằng năng lượng gió hoạt động tốt trong điều kiện thực tế, gió cấp… Continue reading Học sinh lớp 9 sáng chế máy sục khí chạy bằng năng lượng gió