Infomation

Cỏ Vetiver xử lý ô nhiễm tại bãi rác lớn nhất thành phố Đà Nẵng

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng (ĐHĐN) đang áp dụng thử nghiệm cỏ Vetiver và các biện pháp sinh học xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng). Vetiver không phải là loại cỏ dại đơn thuần, bộ rễ của chúng còn được ví như… Continue reading Cỏ Vetiver xử lý ô nhiễm tại bãi rác lớn nhất thành phố Đà Nẵng

Infomation

Dạy học sinh kỹ năng sống qua nghề nhặt rác

Ở "họng rác" lớn nhất thành phố Kebonsari (Indonesia), nhiều học sinh cùng người lao động nghèo phân loại và học cách tái chế rác thải nhựa. Học sinh trường Trung học Kolese De Britto Yogyakarta tập trung tại "họng rác" khổng lồ ở tiểu khu Kebonsari, Malang, Đông Java, Indonesia. Đây là điểm đến cuối… Continue reading Dạy học sinh kỹ năng sống qua nghề nhặt rác