Infomation

Nhựa đường hút được cả nước – phát minh đột phá để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Một phát minh cấp thiết trong nỗ lực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới. Mạch nước ngầm tự nhiên Old Faithful nổi tiếng với khả năng cung cấp hàng ngàn gallon nước mỗi năm, nhưng ở một diễn biến khác tại Công viên Quốc gia Yellowstone, một "kỳ quan" khác lại đang… Continue reading Nhựa đường hút được cả nước – phát minh đột phá để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên