Infomation

Phát hiện hồ chứa nước nhà máy thủy điện đang tạo ra lượng khí thải nhà kính khổng lồ: 1 tỷ tấn/năm

Những đập nước và các hồ chứa mà chúng ta thường dùng để sản xuất điện và tưới tiêu rõ ràng đã tạo ra một lượng lớn carbon. Tất cả những hồ chứa nhân tạo này phóng thích một lượng lớn carbon, làm cho hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng. Ước tính lượng… Continue reading Phát hiện hồ chứa nước nhà máy thủy điện đang tạo ra lượng khí thải nhà kính khổng lồ: 1 tỷ tấn/năm