Infomation

nCoV bám vào các hạt chất ô nhiễm trong không khí?

Bằng chứng sơ bộ đầu tiên nhóm nghiên cứu tại Italy tìm thấy RNA của nCoV có thể tồn tại trên các hạt vật chất (PM) trong không khí ngoài trời. Đây là những bằng chứng bước đầu nhưng vô cùng quan trọng cho thấy tính linh hoạt của nCoV, có thể xuất hiện trong… Continue reading nCoV bám vào các hạt chất ô nhiễm trong không khí?

Infomation

Polymer mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa

Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã thiết kế ra 1 loại nhựa mới polymer có thể dễ dàng bị phân giải rồi tái cấu trúc lại thành một vật dụng khác, giống như chơi lắp ghép lego. "Phần lớn rác nhựa thậm chí chưa… Continue reading Polymer mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa