Infomation

Chương trình tái chế học đường tiếp tục triển khai sau dịch COVID-19

Chương trình phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp sữa do Tetra Pak phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài Nguyên và Môi trường tại Hà Nội và TPHCM tiếp tục được triển khai trên toàn quốc với nhiều kết quả tích cực. Các em học sinh sắp xếp… Continue reading Chương trình tái chế học đường tiếp tục triển khai sau dịch COVID-19

Infomation

TÌM THẤY NƠI CÓ KHÔNG KHÍ SẠCH NHẤT TRÁI ĐẤT

Loại không khí sạch nhất trên Trái đất vừa được phát hiện thấy ở vùng đất xa xôi hẻo lánh. Khu vực Nam Đại Dương thuộc vùng biển quanh Nam Cực được xác định là nơi có không khí sạch nhất Trái đất. (Nguồn: SC/ Foxcarolina) Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Colorado… Continue reading TÌM THẤY NƠI CÓ KHÔNG KHÍ SẠCH NHẤT TRÁI ĐẤT