Action, Infomation

Các ông lớn trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu

Năm 2020, hàng loạt các ông lớn như Apple, Microsoft, Nike, Unilever, Danone, Mercedes-Benz… đã đưa ra các sáng kiến để chống biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức to lớn đối với nhân loại. Theo Liên Hợp Quốc, nhiệt độ trung bình toàn cầu được ghi nhận… Continue reading Các ông lớn trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu