Infomation

Nước biển ấm lên làm đứt gãy chuỗi thức ăn trong lòng đại dương

Mạng lưới thức ăn dưới đại dương sẽ trở nên mất cân bằng do nhiệt độ nước biển tăng lên khiến nhiều loài thực vật phát triển trong khi các loài sinh vật không xương sống suy giảm số lượng. Nhiều loài sinh vật không xương sống trong đại dương sẽ bị suy giảm số… Continue reading Nước biển ấm lên làm đứt gãy chuỗi thức ăn trong lòng đại dương