Infomation

Năm 2035, Bắc cực tan băng hoàn toàn

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí chuyên về biến đổi khí hậu “Nature Climate Change” (Anh), khẳng định, vùng Bắc cực có thể không còn băng tuyết trên biển từ năm 2035. Điều này gây ra xáo trộn lớn trên toàn thế giới.