Infomation

Vật liệu mới xử lý nước ô nhiễm

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Rochester đã tạo ra một tấm nhôm mới thu năng lượng mặt trời hiệu quả hơn để làm bay hơi và lọc nước ô nhiễm. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phát triển công nghệ xử lý bằng laser biến màu của nhôm thông thường thành màu… Continue reading Vật liệu mới xử lý nước ô nhiễm